ยอดสมทบทุนรวม 669,578 บาท

ชอบช้อปขอเชิญร่วมสมทบทุนซื้อเครื่อช่วยหายใจให้กับผู้ป่วยโรคโควิด ณ สถาบันโรคทรวงอก
ผ่านแคมเปญ #ฝ่าวิกฤตโควิดไปกับชอบช้อป

ยิ่งขายยิ่งได้ช่วย

ร่วมจัดงาน sale สู้โควิดกับ ชอบช้อป เพื่อเพิ่มยอดขาย และเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุน

ยิ่งซื้อยิ่งได้ช่วย

ร่วมสมทบทุนผ่านทุกออเดอร์ที่ช้อปผ่าน #ชอบช้อปSALEสู้โควิด และ #กระเป๋าสู้โควิด

หิ้วกับเราก็ได้ช่วยได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับหิ้ว กับเรา เพื่อให้การซื้อขายเกิดขึ้น ได้จริง