สำเร็จแล้ว!

ชอบช้อปขอขอบคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน ที่มาเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุนซื้อเครื่องช่วยหายใจให้แก่ผู้ป่วยโรคโควิด ผ่านแคมเปญ #ฝ่าวิกฤติโควิดไปกับชอบช้อป

ขอให้บุญใหญ่ครั้งนี้ส่งผลให้ทุกท่าน ได้รับน้ำใจจากเพื่อนมนุษย์ เหมือนที่ท่านได้ให้คนอื่นอย่างเต็มใจแบบนี้เรื่อยไป
ชอบช้อปขอสัญญาว่าจะ “ยืนหยัดเคียงข้าง และร่วมฝ่าทุกวิกฤตไปด้วยกัน”

ยิ่งขายยิ่งได้ช่วย

ร่วมจัดงาน sale สู้โควิดกับ ชอบช้อป เพื่อเพิ่มยอดขาย และเป็นส่วนหนึ่งในการสมทบทุน

ยิ่งซื้อยิ่งได้ช่วย

ร่วมสมทบทุนผ่านทุกออเดอร์ที่ช้อปผ่าน #ชอบช้อปSALEสู้โควิด และ #กระเป๋าสู้โควิด

หิ้วกับเราก็ได้ช่วยได้

ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการรับหิ้ว กับเรา เพื่อให้การซื้อขายเกิดขึ้น ได้จริง